BHP

BHP

BHP bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni i restauracji, oferujemy znaki ewakuacyjne, instrukcje BHP przeznaczone dla gastronomii, apteczki zakładowe i przemysłowe niezbędne w obiektach żywienia zbiorowego. Gaśnice o przeznaczeniu typowo gastronomicznym, na oleje i tłuszcze.